Vegvesenet viste fram flytebrua ¬over Bjørnafjorden i VR