Fartsgrense på 120 km/t på høring

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utrede fartsgrense 120 km/t på motorveger.
Scroll to Top