Fikk løfte om å lytte til lokale prioriteringer for riksveg 3

- Hiv dere rundt og før prioriteringer for riksveg 3 inn i forhandlingene om Nasjonal Transportplan (NTP) allerede nå. Stortingen skal vedta den nye planen våren 2021, og hvis det er enighet lokalt er vi lydhøre i forhold til prioriteringer.
Scroll to Top