Ingen land i verden har flere elbiler per innbygger enn Norge

Ved utgangen av oktober var det registrert over 250.000 elbiler her i landet, noe som tilsvarer omkring ni prosent av den totale norske bilparken.
Scroll to Top