Kommunen hadde ikke kartlagt faren for ras og trafikktrøbbel ved vannledningsbrudd

Scroll to Top