Miljøhensyn tungtveiende ved bygging av dansk bro

Ved bygging av den nye broen over Roskildefjorden ved Frederikssund måtte det tas spesielle miljøhensyn fordi konstruksjonen skjedde innenfor et Natura 2000 beskyttet område.
Scroll to Top