Stortingspolitikere mener det er utenkelig å legge ned Flytoget