Transportøkonomiske beregninger er blitt viktigere for samferdsel i Norge

Resultatene fra omfattende vitenskapelige beregningsmodeller gir et bedre grunnlag for å kunne fatte beslutninger i store samferdselsprosjekter.
Scroll to Top