Anette Aanesland (52) blir ny administrerende direktør i Nye Veier.

Aanesland har vært i selskapet siden starten, og fungert som konstituert sjef siden 14. oktober etter at Ingrid Dahl Hovland ble vegdirektør. Styret tilsatte henne i møtet i dag.
Scroll to Top