E18 Rugtvedt – Dørdal

I Bamble i Telemark har Hæhre Entreprenør bygget over 16 kilometer ny firefelts motorvei på E18 mellom Rugtvedt og Dørdal for Nye Veier. Prosjektet er det første veiprosjektet hvor man har brukt Best Value Procurement (BVP), og både entreprenør og byggherre mener de har funnet gode, kostnadsbesparende og klimavennlige løsninger.
Scroll to Top