Prosjekterende i økonomisk strid om fastpris med Statens vegvesen – vant i retten

Scroll to Top