Vestkorridoren: Klart for utbygging av Lysaker–Ramstadsletta

- E18 Vestkorridoren er en av landets viktigste og mest trafikkerte veistrekninger. Køproblemene er store, kollektivtrafikken har dårlig fremkommelighet og innbyggerne plages av støy og luftforurensning. Nå kan både lokalbefolkning og næringsliv se frem til en helt annen trafikkflyt, et betydelig løft for kollektivtrafikken og reduserte miljøproblemer. Utbyggingen er også viktig nasjonalt og regjeringen vil derfor sette i gang arbeidet så raskt som mulig, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.
Scroll to Top