Vegdirektøren ser frem til ministersamarbeid

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland ser frem til å innlede samarbeidet med den nye samferdselsministeren Knut Arild Hareide.
Scroll to Top