Mer effektiv og trafikksikker vei – og mindre klimagassutslipp

I år vil anleggsmaskiner være i full sving med å ruste opp store deler av Trøndelags hovedveinett til moderne, trafikksikker E6. Nye Veier går fra ord til handling.
Scroll to Top