NY HOVEDVEI MELLOM ØST- OG VESTLANDET: Ny E134 kan gi reisetid på fire timer mellom Oslo og Bergen

Nye Veier vil bruke inntil 150 milliarder kroner på å bygge firefeltsvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen.
Scroll to Top