TRAFIKKTILTAK SPÅS Å FÅ LITEN EFFEKT: Dobling av drivstoffavgiften i 2030 vil gi bare 6,3 prosent mindre bilbruk

Rull til toppen