Vegvesenet utarbeider revidert planprogram for E39 Bolsønes-Kviltorp

Statens vegvesen planlegger å oversende det reviderte planprogrammet til Molde kommune i løpet av februar.
Scroll to Top