Fylkeskommuner åpner pengesekken – vil igangsette tiltak

Trøndelag fylkeskommune var raskt ute med å annonsere at de forserer vedlikeholdsprosjekter for å hjelpe næringslivet. Nå er flere fylkeskommuner klare til å åpne pengesekken.
Scroll to Top