Hareide vil ha prioriteringsliste på vegprosjekt i vest

NPK. Samferdsleminister Knut Arild Hareide vil ha vegprosjekta på Vestlandet i prioritert rekkefølgje når han får innspel til Nasjonal transportplan.
Scroll to Top