Statens vegvesen i ny rapport: Ny E6 Oslo Øst mye mer lønnsom å bygge enn E18 vest for Oslo

Nytte for trafikantene ved å bygge ny E6 Oslo Øst: 25,7 milliarder kroner
Scroll to Top