Vegvesenet øker takten for å få nye prosjekter ut i markedet

Statens vegvesen jobber nå for å øke takten med å få nye prosjekter ut i markedet. I tillegg skal den høye aktiviteten holdes i gang gjennom koronapandemien så langt det er forsvarlig.
Scroll to Top