Nå har Stortinget vedtatt at smal firefelts er bedre enn 2/3-felts

Veiene må dimensjoneres ut fra et langsiktig behov og god samfunnsøkonomi, sier flertallet som står bak det noe uvanlige vedtaket.
Nå har Stortinget vedtatt at smal firefelts er bedre enn 2/3-felts
Scroll to Top