Hvorfor bruker du sommeren til å snakke ned Nye Veier, Kjell Inge Davik?

Av: Finn Aasmund Hobbesland, direktør planlegging og drift i Nye Veier
Scroll to Top