Vegvesenet får ikke satt bompengeutstyret i drift: Gratiskjøringen på Ryfast fortsetter

Scroll to Top