Andre gangs varsel om planoppstart og høring planprogram for E134 Saggrenda-Elgsjø

Statens vegvesen kunngjør nå oppstart med detaljreguleringsplan for E134 Saggrenda–Elgsjø med planprogram og anbefalt veilinje.
Scroll to Top