Veidekke overleverte deler av ny E39 Svegatjørn – Rådal til Vegvesenet

Mandag 31. august ble den sørlige delen av ny E39 mellom Bergen og Os overlevert fra Veidekke til Statens vegvesen.
Scroll to Top