Planprogrammet for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle er godkjent

Kommunal – og Moderniseringsdepartementet har no fastsett planprogrammet for prosjektet. Det inneber at forslag til reguleringsplan for strekninga kan gå til vidare behandling.
Scroll to Top