Utredning av ny vei fra Odda til Bergen gir usikkerhet for viktige veiprosjekter i Buskerud

Scroll to Top