10 milliarder i etterslep: Nå krever fylket ekstra satsing på fylkesveier i neste NTP

Troms og Finnmark fylkesting krever i en uttalelse at det legges inn en egen ekstraordinær satsing på fylkesveier i neste Nasjonal Transportplan.
Scroll to Top