– Det handler om å gjøre gode valg

Vegvesenets mål om å bygge mer veg for pengene innebærer å velge. Valgene vi tar kommer mange til gode, men ikke nødvendigvis alle.
Scroll to Top