Starter grunnundersøkelser på neste etappe av E18 Vestkorridoren

Statens vegvesen vil starte arbeidet med å undersøke grunnforholdene for etappe to av Vestkorridorprosjektet. Strekningen går fra Ramstadsletta til Nesbru og er en del av forberedende arbeider til reguleringsplanarbeidet.
Scroll to Top