Disse 50 veiprosjektene prioriterer næringslivet fram til 2027

En fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet. Det er hovedmålet i dokumentet Samferdselsløftet, NHOs innspill til ny Nasjonal Transportplan som lanseres i dag. Også NHO er forberedt på reduserte rammer, og vil møte det med grep som gir mer vei for pengene.
Scroll to Top