Hareide med ultimatum: Billigere bom eller mist milliarder

Knut Arild Hareide holder tilbake 5,6 milliarder kroner til Oslo-området. Han nekter å godta lokal bompengeavtale før bompengene er redusert.
Scroll to Top