Utfordringsnotat for KVU E134–Bergen ute på høyring

Statens vegvesen skal på bestilling frå Samferdselsdepartementet greie ut ulike konsept for ein vegarm mellom Bergen og E134.
Scroll to Top