Vegen til framtida er asfaltert med teknologioptimisme

Vegtransport verkar openbart meir attraktivt enn jarnbane om ein vel å trekke fram dei negative sidene ved tog utan å lese dei opp mot tilsvarande problem ved framtidas vegtransport.
Scroll to Top