Departementet går videre med fire alternative korridorer for rv. 19 gjennom Moss

Scroll to Top