Med industrien i ryggen: Skognæringa applauderer Frps forslag til ny NTP

Scroll to Top