Siste bit av E16 for Vegvesenet

Om fire år åpnes nye E16 som firefelts motorvei over Sollihøgda. Da er det 20 år siden utbyggingen av første delstrekning startet. Nå tar Nye Veier over som byggherre.
Scroll to Top