«Vegtunneler under fjorder – et nødvendig kostnadssluk?»

For å få ned energiforbruket i verden, og de uheldige virkningene som utslipp av CO2 i atmosfæren medfører, er det viktig at transportsektoren finner rasjonelle måter å anlegge transportvegene på.
Scroll to Top