Hareide: Vi styrer etter en ambisiøs og realistisk transportplan

Faktum er at det i realiteten er et bredt flertall bak Nasjonal Transportplan som ble vedtatt før sommeren, skriver samferdselsminister Knut Arild Hareide etter at enkelte har stilt spørsmål ved hvilken verdi denne planen har.
Scroll to Top