Norconsult inngår sin største kontrakt noensinne innen veiforvaltning

Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har vunnet sin største kontrakt noensinne, og skal sørge for effektivt veivedlikehold av fylkesveier for ti fylkeskommuner.
Scroll to Top