Regjeringens transportpolitikk står stødig i Stortinget

Nasjonal transportplan er et viktig styringsdokument med bred støtte fra Stortinget, i motsetning til hva Aftenpostens journalist antyder.
Scroll to Top