Vil bygge ny E18 Retvet-Vinterbro – med forlenget bompenge-innkreving

Øker bompengeperioden fra 15 til 20 år, slik at hver enkelt bompassering skal bli rimeligere.
Scroll to Top