– Distriktene føler seg lite forstått av politikerne. Veivedlikeholdet taper

Distrikts-Norge feller en hard dom over hvor godt politikerne jobber med samferdsel.
Scroll to Top