Konkurranse virker – også i veisektoren

Økt konkurranse i veisektoren var en viktig årsak til at Nye Veier ble opprettet i 2016. Kostnadsveksten i sektoren hadde i lang tid vært for høy og til tross for stor økning i de statlige bevilgningene måtte noe gjøres.
Scroll to Top