Prosjekteringsgrunnlag som er utarbeidet i tidligere planfaser for E134 Oslofjordforbindelsen er nå lagt ut på prosjektsiden.

Det er laget mange notater, rapporter og planer for prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen fram til nå. Her er det mye informasjon Statens Vegvesen ønsker å dele.
Scroll to Top