Skanska i god rute over Sollihøgda

Fem måneder etter anleggsstart på ny firefelts E16 over Sollihøgda holder Skanska bra fremdrift. I de første 150 dagene med anleggsdrift har entreprenøren sprengt ut nesten en million kubikk masser.
Scroll to Top