Setter liv og helse på spill – mener Vegvesenet har opptrådt grovt uaktsomt

Sjåfører og lastebileiere fortviler over forholdene på E6. Mener Statens vegvesen må stilles til ansvar.
Scroll to Top