5600 bruer har skadar som reduserer trafikktryggleiken: – Det er skummelt

Manglande vedlikehald trugar trafikktryggleiken på 5600 norske bruer. Dårlege rekkverk er den mest vanlege årsaka.
Scroll to Top