Fraråder bruk av elektriske anleggs-maskiner ved elektriske tennsystemer

- All bruk av elektriske maskiner i kombinasjon med sprengstoff med elektriske tennsystemer frarådes på det sterkeste.
Scroll to Top